แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,334
เดือนที่แล้ว
1,626
ปีนี้
14,586
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
129,653
ไอพี ของคุณ
35.172.236.135

-:- ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลู 
-:- ประกาศตกลงเลิกสัญญาและขอคืนหลักประกันสัญญา  
-:- ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
-:- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ และ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-:- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ" 
-:- แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2563 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2563 
-:- ขอเชิญบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ทต.ชัยวารี 
-:- ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการทำธุรกรรมจดทะเบียนพาณิชย์ 
โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
จิตอาสาพระราช ทานเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบคลากรภายในองค์กร ประจำปี 2563
ชัยวารีร่วมกับชุมชนพัฒนาเพื่อเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองแวง หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำนูญโดยการก่อสร้างทางเดินเท้าบึงศรีจำรูญทางด้าน 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำรูญ โดยการก่อสร้างทางเดินเท่าบึงศรีจำรูญทางด้ 
-:- ประกาศ เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำรูญ โดยการก่อสร้างทางเดินเท้าบึงศรีจำรูญ 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.จากบ้านนาแพงต่อจากของเดิม 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำรูญ โดยการก่อสร้างทางเดินเท้าบึงศรีจำรูญทางด้านทิศตะว 
-:- โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 16 
-:- โครงการก่อสร้างผิวทาง PARA Asphaltie concrete บ้านขามเปี้ยไปทางบ้านนาเรียง หมู่ 1 
-:- โครงการก่อสร้างผิวทาง PARA Asphaltie concrete บ้านขามเปี้ยไปทางบ้านนาเรียง หมู่ 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562  
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 
-:- ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
-:- ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 


แผนที่ท่องเที่ยว
แงงเมืองข้าวจี่ใหญ่
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม.๑๒ จักสานกระติข้าว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม. 1 กลุ่มข้าวจี่ 4.0
ผลิตภัณฑ์ชุมชนม.13. กระเป๋าจากผ้า


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลางกกต