แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
607
เดือนที่แล้ว
2,163
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
156,004
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69-:- ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี ตามพระราชบัญญั 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete จากสี่แยกทิศตะวันออกบ้านขามเปี้ยไปทาง 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete จากสามแยกสวนสุขภาพไปทางทิศเหนือ หมู่ท 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.จากบ้านนายพนม โพธิ์ชัยรัตน์ ไปทางบึงทรายมูล (บึงอีจ้ 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete จากสี่แยกทิศตะงันออก สภ.โพธิ์ชัย ไปทา 
-:- ประกาศราคากลาง  
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 
-:- กำหนดการรับฝากขยะฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
ต้อนรับนายพัฒพงษ์ กำหอม รองปลัดเทศบาล
##กิจกรรมจิตอาสาทุกวันพระในวัด##
##MOU โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข##
##เปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข##
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหว้ดร้อยเอ็ด 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงดินต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 
-:- ประกาศแผนการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete จากสามแยกสวนสุขภาพไปทางทิศเหนือ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.จากบ้านนายพนม โพธิ์ชัยรัตน์ ไปทางบึงทรายมูล (บึงอีจ้อย) สุดเขต หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete จากสี่แยกทิศตะวันออกบ้านขามเปี้ยไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกหอปู่เทพ หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete จากสี่แยกทิศตะงันออก สภ.โพธิ์ชัย ไปทางทิศเหนือถึงท้ายซอย 20 หมู่ 17 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14 ความกว้าง 1 เมตร ความยาวรวมสองฝั่ง 1700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด พัสดุที่ ชำรุด เเละเสื่อมสภาพจำนวน ๒๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ 
-:- รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องสมุดและห้องอาเซียนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงษ์ศรีเมือง มาทางทิศ ตะวันตกถึงท้ายบล็อกคันเวิร์ท หมู่ที่ 12 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล ภายในบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลชัยวารี 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากสี่แยกบ้านนายบุญจันทร์ สังคะทิพย์ ไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยก เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 12 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านนายไสย์ สระเศษ ไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกบ้าน นายบ่อ เวียงนนท์ หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ต่อเดิมทิศตะวันออกบึงชัยวารี ถึงบล็อกท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 13 
-:- ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสายแยกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพ 
-:- ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562  
-:- ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 


แผนที่ท่องเที่ยว
แงงเมืองข้าวจี่ใหญ่
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม.๑๒ และ ๑๖ วิสาหกิจชุมชนจักสานกระติบข้าว บ้านศรีโพธิ์ชัย - ศรีโพธิ์คำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม. 1 กลุ่มข้าวจี่ไฮเทค 4.0


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดร้อยเอ็ดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมบัญชีกลางกกต