“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล











facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด



ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
132
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
253
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,677
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,504
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127



จ่าเอกสุรศักดิ์ แก้วธานี
ปลัดเทศบาลตำบลชัยวารี
โทร.081-871325
Surasakaew2564@gmail.con

นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์
รองปลัดเทศบาลตำบลชัยวารี
โทร.082-5269164

จ่าเอกคมกริช สังวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-8252924
นายพิเชษฐ์ สิงห์บัว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-9412862
นางพิกุลกานต์ จำปาจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-8638549
pikunkan.13@hotmail.com

นางสาวกชพร สิริผิวเงิน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.086-4685736
E-mail : uaipornsri2562@gmail.com

นายเฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง
ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลฯ
โทร.064-6068545
นายสุรวัฒน์ แดนประกรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร.0918348643
นางกันจนา พุดดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.098-1501337