“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
387
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,811
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,638
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ18 เม.ย. 2566
2การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ28 มี.ค. 2565
3การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ27 มี.ค. 2565
4ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่27 มี.ค. 2565
5ประกาศการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ3 ก.พ. 2565
6การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต12 พ.ค. 2564
7ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ6 เดื31 มี.ค. 2564
8รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน30 ก.ย. 2561
9ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ12 ก.ย. 2557

1