“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
387
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,811
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,638
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 19 ก.ค. 2566
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 แก้ไขครั้งที่ 1/256627 ก.พ. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติมและแก้ไขครั้งที่ 2/256513 ธ.ค. 2565
4แผนพัฒนนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 /25658 ก.ค. 2565
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่1/25658 ก.ค. 2565
6แผนพัฒนนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 /256427 ธ.ค. 2564
7แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -257027 ธ.ค. 2564
8แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 52 ก.ย. 2564
9แผนพัฒนนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 /25642 ส.ค. 2564
10แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-256519 เม.ย. 2564
11แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
12แผนพัฒนนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 /256331 ก.ค. 2563
13แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.256312 มิ.ย. 2563
14แผนพัฒนนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 /25631 มิ.ย. 2563
15แผนพัฒนนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /256524 ธ.ค. 2562
16แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)15 ต.ค. 2562
17แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2559 -2561)7 ต.ค. 2562
18แผนพัฒนนาท้องถิ่น (2561-2565)14 มิ.ย. 2562
19แผนพัฒนนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 /256224 ธ.ค. 2561
20แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)2 ต.ค. 2560

1 2   >>  >|