“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
253
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,677
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,504
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 25667 เม.ย. 2566
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256617 มี.ค. 2566
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม25669 ก.พ. 2566
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 256510 ม.ค. 2566
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25659 ธ.ค. 2565
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 256518 พ.ย. 2565
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 25651 เม.ย. 2565
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25654 มี.ค. 2565
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 256510 ก.พ. 2565
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 256413 ม.ค. 2565
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 25647 ธ.ค. 2564
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 25648 พ.ย. 2564
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 25648 ก.ค. 2564
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม25647 มิ.ย. 2564
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 256418 พ.ค. 2564
16รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม30 เม.ย. 2564
17รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤศจิกายน30 เม.ย. 2564
18รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม30 เม.ย. 2564
19รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนมกราคม30 เม.ย. 2564
20รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนกุมภาพันธ์30 เม.ย. 2564

1 2 3 4   >>  >|