“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
253
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,677
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,504
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น25 เม.ย. 2566
2ประกาศวันลามาสายปี6625 เม.ย. 2566
3ประกาศหลักเกณฑ์ของเทศบาล25 เม.ย. 2566
4ประกาศหลักเกณฑ์เห็นชอบเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล25 เม.ย. 2566
5ประกาศเห็นชอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล25 เม.ย. 2566
6มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย25 เม.ย. 2566
7สรุปปลการประชุม ก.จ.ก.ท.25 เม.ย. 2566
8ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล4 เม.ย. 2566
9ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานและลูกจ้างประจำ31 มี.ค. 2565
10การสรรหาและการคัดเลือก7 ม.ค. 2565
11การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร24 เม.ย. 2564
12หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร24 เม.ย. 2564
13หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร24 เม.ย. 2564
14หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ24 เม.ย. 2564
15การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร23 เม.ย. 2564
16ประกาศ กทจ. การบริหารงานบุคคล12 ก.ค. 2563
17ประกาศ กทจ.ร้อยเอ็ด เลื่อนระดับ การรับโอน สอบแข่งขัน ออกราชการ ครู12 ก.ค. 2563
18ประกาศการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 12 ก.ค. 2563
19ประกาศสอบคัดเลือก คัดเลือก 12 ก.ค. 2563

1