“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
253
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,677
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,504
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แก้ไข(ครั้งที่ 1) 25 เม.ย. 2566
2เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 1)25 เม.ย. 2566
3เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (แก้ไข ครั้งที่ 2)25 เม.ย. 2566
4แผนพัฒนท้องถิ่น 5 ปี 2561-25651 เม.ย. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี-11 เม.ย. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี-21 เม.ย. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี-31 เม.ย. 2565
8แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี-41 เม.ย. 2565
9แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี-51 เม.ย. 2565
10แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี-61 เม.ย. 2565
11แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี-81 เม.ย. 2565
12แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาเทศบาล5 มี.ค. 2564
13แผนพัฒนนาท้องถิ่น (2561-2565)14 มิ.ย. 2562

1