“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
387
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,811
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,638
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/256620 มิ.ย. 2566
2ประกาศแต่งตั้งบุคคลเพื่อรับคำร้องขอลงทะเบียนล่วงหน้าในเขต นอกเขตเลือกตั้งสมาชิกส22 มี.ค. 2566
3ประกาศโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดร้อยเอ็ด10 มี.ค. 2566
4ประกาศบัญชีรายชื่อประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจา10 มี.ค. 2566
5ประกาศการประเมินทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ในเขตเทศบาลตำบลชัยวาร10 มี.ค. 2566
6แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง10 มี.ค. 2566
7ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 256613 ก.พ. 2566
8ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 ต.ค. 2565
9ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256622 ส.ค. 2565
10ประกาศผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ก.ค. 2565
11ประกาศผส. รายเดือน แ ละพิการ รายเดือน4 ก.ค. 2565
12ประกาศผส. ประจำปี 25654 ก.ค. 2565
13การมอบหมายงานและหน้าที่ในสวนต่างๆ ประจำปี 25654 ก.ค. 2565
14คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ประจำปี 25654 ก.ค. 2565
15การมอบอำนาจให่รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 4 ก.ค. 2565
16การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล4 ก.ค. 2565
17มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล4 ก.ค. 2565
18แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล25 มี.ค. 2565
19แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน25 มี.ค. 2565
20ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด COVID-19 ภายในสำนักงาน22 มี.ค. 2565

1 2 3   >>  >|