“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
387
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,811
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,638
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256713 ก.ย. 2566
2ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 มิ.ย. 2566
3เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256610 พ.ย. 2565
4ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256611 ต.ค. 2565
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256314 พ.ย. 2562
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 พ.ย. 2562
7การใช้เทศญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 ก.ย. 2561
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256125 ก.ย. 2560
9การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256012 ก.ย. 2559
10เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255918 ก.ย. 2558

1