“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
387
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,811
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,638
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 110 ต.ค. 2566
2ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 122 ก.ย. 2566
3ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 331 ส.ค. 2566
4ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 225 ส.ค. 2566
5ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 17 ส.ค. 2566
6ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 327 มิ.ย. 2566
7ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 330 พ.ค. 2566
8ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 229 พ.ค. 2566
9รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 256529 ส.ค. 2565
10ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 323 ส.ค. 2565
11รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 256510 ส.ค. 2565
12ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 129 ก.ค. 2565
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่19 พ.ค. 2565
14รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256511 พ.ค. 2565
15รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 256518 มี.ค. 2565
16รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256523 ก.พ. 2565
17รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256522 ก.พ. 2565
18ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 25652 ก.พ. 2565
19สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 10 ส.ค. 2564
20สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 4 ส.ค. 2564

1 2   >>  >|