“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
253
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,677
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,504
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
ลำดับรายการวันที่
1แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 25665 ม.ค. 2566
2ประกาศมาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต31 มี.ค. 2565
3คู่มือการการปฏิบัติการเรืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจรติประพฤติมิชอบ31 มี.ค. 2565
4แนวปฏิบัติก่ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ12 พ.ค. 2564
5ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)29 มี.ค. 2560

1