“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
387
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,811
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,638
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127นายประมวล สารฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร.092-9177492


นายสำนวน ผดุงสัตย์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.086-2335173


นายไหม แสนโบราณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.098-0389786


นายไพบูลย์ โสดคำน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.061-6176442


นายสำนวน ผดุงสัตย์
สมาชิกสภเทศบาล เขต 1
โทร.086-2335173


นายเกรียงไกร โพธิ์ชัยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.097-0283020


นายวีระศักดิ์ ธาตุศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.098-5874266


นายสายันห์ บุญเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.098-0524173


นายบุญจันทร๋ สร้างโสก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.065-2826488


นายสุเทพ โพธิ์หะนาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.095-3096522


นายพันตรี โพธิ์ไชยศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.098-1787090


นายกฤชวัช สระเศษ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.065-3468399