“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
253
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,677
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,504
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.082-5269164


นายเฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง
ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัยวารี
โทร.081-0489740


นางภคพร แดนประกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.089-0079139


นายสหรัถ สุริฉาย
นักวิชาการศึกษา
โทร.091-8347782


นางศลิษา พิมพ์นนท์
ครู
โทร.095-6166197
E-mail:Salisa2510@gmail.com


นางบังอร โยธา
ครู
โทร.061-098945


นางพิริยานันท์ น้อยสมบัติ
ครู
โทร.093-0585650
E-mail: Piriyanun1973@gmail.com


นางสาวปุณญพัฒน์ อรุณดง
ครู
โทร.061-3395095


นางสาวฐาปนี โพธิ์ไชยแสน
ครู
โทร.085-6931936
E-mail:Keawkeaw122526@gmail.com


นางสาวศิรินันท์ ชูศรีทอง
ผู้ช่วยเจ้าที่การเงินและบัญชี
โทร.085-7442117


นายสมเดช ขามเรือง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร.091-8781210


นางสาวนุชจรินทร์ กระจงจิตร
ผู้ช้วยผู้ดูแลเด็ก
โทร.083-4416169


นางรจนา แสนชมภู
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร.093-7845266


นายณัฐพล ฐานไชยยิ่ง
จ้างเหมาบริการ
โทร.097-1636605