“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
253
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,677
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,504
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
จ่าเอกคมกริช สังวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-8252924


นางกันจนา พุดดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.098-1501337


นายเอกพล จรบุรมณ์
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร.088-5303669


จ่าเอกขรรค์ชัย ดุจประสงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.097-9868441


นางสุพรรณี ชูศรีวาสน์
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร.081-7991748


นางสาวรุ่งนภา โคตรุโร
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.063-9694797


นางชนิกา เผ่าศิริ
นักพัฒนาชุมชน
โทร.084-4182285


นางสาวทุเรียน แวงวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 063-4536636


นายจรัญ หมั่นเก็บ
นิติกรชำนาญการ
โทร.0922938371


นางดาหวัน สาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจ่าเอกไชโย สีสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
โทร.081-7706105


นายทองพูล แดนนาเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
โทร.092-9392053


นางสุพัตรา ชูศรีทอง
จ้างเหมาบริการ
โทร.091-8655680


นางสาวเพียงเพ็ญ ทองสุทธิ
จ้างเหมาบริการ
โทร.096-8395560


นางสาววิภาวี มณีโสม
จ้างเหมาบริการ
โทร.095-1921830


นางหนูเกณ ชูศรีทอง
แม่บ้าน


นางสาวกมลวรรณ บรรณามล
แม่บ้าน
โทร.094-5582810


นางจรรยาภรณ์ ผลากอง
แม่บ้าน
โทร.065-1123988