“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
387
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,811
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,638
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
1
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม.๑๒ และ ๑๖       วิสาหกิจชุมชนจักสานกระติบข้าว บ้านศรีโพธิ์ชัย - ศรีโพธิ์คำ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนจักสานกระติบข้าว บ้านศรีโพธิ์ชัย - ศรีโพธิ์คำ

รหัสทะเบียน : 4-45-08-01/1-0007

ตั้งอยู่ : เลขที่ 103 หมู่ที่ 12 ถนน - ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่บ้าน 

ขอจดทะเบียนโดย 1. นายพุทธา พลประสิทธิ์ 2. นายจันดี ถินมานัตย์ ผู้มีอำนาจทำการแทน

ติดต่อ : 098-5451685

05 พฤศจิกายน 2562

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ม. 1           กลุ่มข้าวจี่ไฮเทค 4.0,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

กลุ่ม : กลุ่มข้าวจี่ไฮเทค 4.0

จัดตั้งขึ้นเมื่อ : วันที่ 5 กันยายน 2561

ตั้งอยู่ที่ 101 หมู่  1 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานกลุ่ม : นางปราณี ผ่องนานารถ มีสมาชิก จำนวน 10 คน

ติดต่อ : 087-3316354,083-678-7627

05 พฤศจิกายน 2562

,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
15 ตุลาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (3 รายการ)