“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
18,236
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
175,833
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
1
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ณ เทศเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ร่วมเดืินทาง จำนวน 80 ราย

06 สิงหาคม 2565

ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสา,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชิต  ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี ให้การต้อนรับ  พลตรีวรเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะฯ เพื่อประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม   จิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ๒๕๖5 โดยมี นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี อ.โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด   

18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลชัยวารี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 ราย

08 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชัยวารี ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายเทศมนตรี ทต.ชัยวารี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชัยวารี ครั้งที่ 1/2565 ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชัยวารี ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนหน่วยงานส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคประชาคมจากหมู่บ้าน ฯลฯ

08 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลชัยวารีตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ อปท.65,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลชัยวารี ตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (Local Performance Assegsment : LPA) เพื่อประเมิน 5 ด้าน 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาฯ

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง

ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ

ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

06 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลชัยวารีจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลชัยวารี โดยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ชัย พ่อค้า ประชาชน นักเรียนโรงเรียนเมืองโพธิฺชัยและโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน

24 มิถุนายน 2565

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลชัยวารีจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนและผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ศิลปาชีพโพธิ์ชัย

23 มิถุนายน 2565

การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการทำความดี,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมคณะกรรมการออกตรวจติดตามการปฏิบัติราชการและการติดตามการทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของเทศบาลตำบลชัยวารี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่นางสุวรรณ์ โพธิ์ชัยรัตน์ หมู่ 14ผู้สูงอายุกลุ่มครัวเรือนยากจนตามระบบ PPMap

21 มิถุนายน 2565

รับคณะศึกษาดูงาน ทต.มิตรภาพ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวิชิต  ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำชัยวารี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง 

10 มิถุนายน 2565

ประเพณีบุญบั้งไฟแสน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

       4 มิถุนายน 2565 นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-14 จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดยมีนายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานประกอบพิธี

06 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

3 มิถุนายน 2565 นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ-ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย โดยมีนายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมหัวหน้า    ส่วนราชการประจำอำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

03 มิถุนายน 2565

ต้อนรับคณะศึกษา,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วยราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของนางนิรมล ชื่นตา พร้อมคณะฯและคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของของ จ่าเอกคมกริช สังวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดอย่างถูกวิธี และเพื่อเรียนรู้รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขาภิบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

31 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2565 หมู่ 12และหมู่ 16,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลชัยวารี ออกให้บริการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2565 ณ วัดสว่างสระทอง โดยมีพี่น้องประชาชน หมู่ 12และหมู่ 16 ทั้งนี้เทศบาลตำบลชัยวารีได้ให้ความรู้ด้านต่างๆ ของการปฏิบัติงานและออกให้บริการ ตรวจวัดความดัน ชำระภาษี แจกพันธุ์พืชและบริการตัดผมรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน  ให้ความรู้ระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน เช่น การชุดดินถมดิน การขออนุญาตก่อสร้างบ้านเรือนการก่อสร้างถนนหนทางในเขตเทศบาลเป็นต้น

20 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลชัยวารี จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลชัยวารี ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ ลดมลภาวะเป็นพิษฝุ่นและจากหมอกควัน

20 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2565 หมู่ 6และหมู่ 14,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 19 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลชัยวารี ออกให้บริการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2565ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 และ หมู่ 14 โดยให้ความรู้ด้านต่างๆของการปฏิบัติงานและออกให้บริการ ตรวจวัดความดัน ชำระภาษี แจกพันธุ์พืชและบริการตัดผมรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน  ให้ความรู้ระเบียบกฏหมายแก่ประชาชน เช่น การขุดดินถมดิน การขออนุญาตก่อสร้างบ้านเรือนการก่อสร้างถนนหนทางในเขตเทศบาลเป็นต้น

19 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (77 รายการ)