แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,953
เดือนที่แล้ว
2,209
ปีนี้
19,338
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
152,850
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207
ต้อนรับนายพัฒพงษ์  กำหอม รองปลัดเทศบาล,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

นายวิชิต  ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายพัฒพงษ์  กำหอม ปลัดเทศบาล ระดับต้น เทศบาลตำบลเมยวดี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลชัยวารี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี

04 ตุลาคม 2564

##กิจกรรมจิตอาสาทุกวันพระในวัด##,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลชัยวารี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดทุกวันพระตามโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดสว่างสระทอง

09 กรกฎาคม 2564

##MOU โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข##,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

นายวิชิต ธนะสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี ร่วมลงนาม MOU ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดสว่างสระทอง

30 มิถุนายน 2564

##เปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข##,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

นายคำดี  ธะนาสินธ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการและการออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัย (วัยผู้สูงอายุ ) แก่พระภิกษุ สามเณรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัด สว่างสระทอง

30 มิถุนายน 2564

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

28พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.จ่าเอกสุรศักดิ์ แก้วธานี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลชัยวารี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้ที่กักตัว ๑๔ วัน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการกักตัว ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19

28 พฤษภาคม 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.????????
⚡⚡จ่าเอกสุรศักดิ์ แก้วธานี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี ให้กับต้อนรับ คณะศึกษดูงานจากเทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาดูงานกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์และบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล⚡⚡
28 พฤษภาคม 2564

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
##21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.##
จ่าเอกสุรศักดิ์ แก้วธานี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี เป็นประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลชัยวารี เพื่อประชุมทบทวนปรับแผนโครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาทางสุขภาพของพื้นที่
21 พฤษภาคม 2564

ทำความสะอาดพัฒนาโรงไวน์ เพื่อทำ State Quarantine,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

จ่าเอกสุรศักดิ์ แก้วธานี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี นำพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลชัยวารี ลงพื้นที่พัฒนาและปรับปรุงโรงไวน์ (เดิม) เพื่อเตรียมความพร้อมใช้เป็นสถานที่กักตัว (State Quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อออกไปในวงกว้าง

18 พฤษภาคม 2564

เดินณรงค์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19),เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

นายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เดินรณรงค์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี

11 มกราคม 2564

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 9/12/2563 เวลา 07.30 น. - 11.00 น. นายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานลูกจ้าง จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลชัยวารี ชั้น 3

14 ธันวาคม 2563

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
02 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมวันปิยมหาราช 2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

เทศบาลตำบลชัยวารี นำโดยนายรัศมี สังวิเศษ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมวางพวงมา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลายพระบรมรูปหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย

28 ตุลาคม 2563

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

18  ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น  นายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี   มาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563  พร้อมฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ร่วมเปิดงาน โดยมีเยาวชนประมาณ 50 คนเข้าร่วมฝึกอบรม    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3

20 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลชัยวารี นายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดสว่างสระทอง และ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563

จิตอาสาพระราช ทานเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย และนายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตตำบลเทศบาลตำบลชัยวารี นำจิตอาสาทำกิจกรรมโครงการ "จิตอาสาพระราช ทานเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำรูญ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)