แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,269
เดือนที่แล้ว
1,760
ปีนี้
6,479
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
139,991
ไอพี ของคุณ
18.232.55.103จ่าเอกสุรศักดิ์ แก้วธานี
ปลัดเทศบาลตำบลชัยวารี
โทร.081-871325
Surasakaew2564@gmail.con

นายเรืองศักดิ์ สุริรักษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลชัยวารี
โทร.091-8347043

นางเนาวรัตน์ พรมเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.099-0683444
นายพิเชษฐ์ สิงห์บัว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-9412862
นางพิกุลกานต์ จำปาจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-8638549
pikunkan.13@hotmail.com

นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.091-8628227
นายเฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง
ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลฯ
โทร.064-6068545
จ่าเอกคมกริช สังวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.089-8252924
Komkit46@hotmail.com
นายสุรวัฒน์ แดนประกรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร.0918348643