“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
2,297
เดือนที่แล้ว
2,480
ปีนี้
13,999
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
171,596
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38จ่าเอกสุรศักดิ์ แก้วธานี
ปลัดเทศบาลตำบลชัยวารี
โทร.081-871325
Surasakaew2564@gmail.con

นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์
รองปลัดเทศบาลตำบลชัยวารี

นางเนาวรัตน์ พรมเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.099-0683444
นายพิเชษฐ์ สิงห์บัว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-9412862
นางพิกุลกานต์ จำปาจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-8638549
pikunkan.13@hotmail.com

นางสาวกชพร สิริผิวเงิน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร.086-4685736
E-mail : uaipornsri2562@gmail.com

นายเฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง
ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลฯ
โทร.064-6068545
นายสุรวัฒน์ แดนประกรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร.0918348643
นางกันจนา พุดดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.098-1501337