แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
692
เดือนที่แล้ว
1,686
ปีนี้
7,588
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
141,100
ไอพี ของคุณ
3.210.184.142
ลำดับรายการวันที่
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256314 พ.ย. 2562
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 พ.ย. 2562
3การใช้เทศญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 ก.ย. 2561
4เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256125 ก.ย. 2560
5การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256012 ก.ย. 2559
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255918 ก.ย. 2558

1