“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
18,236
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
175,833
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
ลำดับรายการวันที่
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256314 พ.ย. 2562
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635 พ.ย. 2562
3การใช้เทศญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 ก.ย. 2561
4เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256125 ก.ย. 2560
5การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256012 ก.ย. 2559
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255918 ก.ย. 2558

1