“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,208
เดือนที่แล้ว
2,516
ปีนี้
21,589
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
179,186
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 10 ส.ค. 2564
2สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 4 ส.ค. 2564
3สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2 ส.ค. 2564
4สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256410 มิ.ย. 2564
5สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี ครั้งแรก ประจำปี 25644 มิ.ย. 2564
6สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256327 ส.ค. 2563
7รายงานกาประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยทีึ่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี 256314 ส.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชัยวารีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒30 ก.ย. 2562
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.26 ส.ค. 2562
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชัยวารีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒25 มี.ค. 2562
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชัยวารีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒24 มี.ค. 2562
12รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๑25 ก.ย. 2561
13รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี๒๕๖๑14 ส.ค. 2561

1