แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
1,384
เดือนที่แล้ว
2,141
ปีนี้
16,560
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
150,072
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
ลำดับรายการวันที่
1สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 4 ส.ค. 2564
2สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2 ส.ค. 2564
3สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256410 มิ.ย. 2564
4สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี ครั้งแรก ประจำปี 25644 มิ.ย. 2564
5สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256327 ส.ค. 2563
6รายงานกาประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยทีึ่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี 256314 ส.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชัยวารีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒30 ก.ย. 2562
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยวารี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.26 ส.ค. 2562
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชัยวารีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒25 มี.ค. 2562
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลชัยวารีสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒24 มี.ค. 2562
11รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๑25 ก.ย. 2561
12รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี๒๕๖๑14 ส.ค. 2561

1