แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
335
เดือนที่แล้ว
1,370
ปีนี้
8,289
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
123,356
ไอพี ของคุณ
18.232.188.89
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชัย30 ก.ย. 2562
2ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 256228 ก.ย. 2562
3ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้28 ก.ย. 2562
4ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคล28 ก.ย. 2562
5คำสั่ง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน28 ก.ย. 2562
6ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่องการกำหนดจพนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายขอข้าราช23 ต.ค. 2556
7ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศตำบลชัยวารี อำเภอ4 มี.ค. 2552

1