แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
692
เดือนที่แล้ว
1,686
ปีนี้
7,588
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
141,100
ไอพี ของคุณ
3.210.184.142
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชัย30 ก.ย. 2562
2คำสั่ง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน28 ก.ย. 2562
3ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคล28 ก.ย. 2562
4ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้28 ก.ย. 2562
5ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 256228 ก.ย. 2562
6แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต1 ต.ค. 2561
7ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่องการกำหนดจพนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายขอข้าราช23 ต.ค. 2556
8ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศตำบลชัยวารี อำเภอ4 มี.ค. 2552

1