แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
607
เดือนที่แล้ว
2,163
ปีนี้
22,492
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
156,004
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ3 ก.ย. 2564
2คำสั่งมอบหมายงานรวม-ทต.ชัยวารี2 ก.ย. 2564
3คำสั่งมอบอำนวจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี2 ก.ย. 2564
4คำสั่งมอบอำนวจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล2 ก.ย. 2564
5คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง2 ก.ย. 2564
6คำสั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวนการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อว่า2 ก.ย. 2564
7คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมอบหมายหน้า2 ก.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเ30 มิ.ย. 2564
9มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2 ต.ค. 2562
10ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชัย30 ก.ย. 2562
11คำสั่ง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน28 ก.ย. 2562
12ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคล28 ก.ย. 2562
13ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้28 ก.ย. 2562
14ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 256228 ก.ย. 2562
15ประกาศเทศบาล_เรื่อง_มาตรการป้องกันการรับสินบน4 มิ.ย. 2562
166เรื่อง_มาตรการป้องกันการขัดกัน14 มิ.ย. 2562
17แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต1 ต.ค. 2561
18ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๐27 มี.ค. 2560
19ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่องการกำหนดจพนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายขอข้าราช23 ต.ค. 2556
20ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศตำบลชัยวารี อำเภอ4 มี.ค. 2552

1