“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
18,236
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
175,833
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ก.ค. 2565
2ประกาศผส. รายเดือน แ ละพิการ รายเดือน4 ก.ค. 2565
3ประกาศผส. ประจำปี 25654 ก.ค. 2565
4การมอบหมายงานและหน้าที่ในสวนต่างๆ ประจำปี 25654 ก.ค. 2565
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ประจำปี 25654 ก.ค. 2565
6การมอบอำนาจให่รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 4 ก.ค. 2565
7การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล4 ก.ค. 2565
8มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล4 ก.ค. 2565
9แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล25 มี.ค. 2565
10แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน25 มี.ค. 2565
11ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด COVID-19 ภายในสำนักงาน22 มี.ค. 2565
12ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)5 ม.ค. 2565
13ปะกาศแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปี 256518 ต.ค. 2564
14ประกาศผลการดำเนินงานการลดการใช้พลังงานอของเทศบาลตำบลชัยวารี ประจำปีงบประมาณ 256420 ก.ย. 2564
15ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ3 ก.ย. 2564
16คำสั่งมอบหมายงานรวม-ทต.ชัยวารี2 ก.ย. 2564
17คำสั่งมอบอำนวจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี2 ก.ย. 2564
18คำสั่งมอบอำนวจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล2 ก.ย. 2564
19คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง2 ก.ย. 2564
20คำสั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวนการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อว่า2 ก.ย. 2564

12  >> >|