“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
18,236
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
175,833
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-257015 มี.ค. 2565
2แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 52 ก.ย. 2564
3แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-256519 เม.ย. 2564
4แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.256312 มิ.ย. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)15 ต.ค. 2562
7แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2559 -2561)7 ต.ค. 2562
8แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)2 ต.ค. 2560
9แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)1 ต.ค. 2559
10แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)30 ก.ย. 2557

1