แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
692
เดือนที่แล้ว
1,686
ปีนี้
7,588
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
141,100
ไอพี ของคุณ
3.210.184.142
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-256519 เม.ย. 2564
2แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.256312 มิ.ย. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)15 ต.ค. 2562
5แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2559 -2561)7 ต.ค. 2562
6แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)2 ต.ค. 2560
7แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)1 ต.ค. 2559
8แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)30 ก.ย. 2557

1