“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
2,297
เดือนที่แล้ว
2,480
ปีนี้
13,999
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
171,596
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 256419 เม.ย. 2565
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี13 พ.ค. 2564
3รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี24 เม.ย. 2564
4งบแสดงสถานะทางการเงิน ปี 256229 ต.ค. 2562
5งบแสดงสถานะทางการเงิน ปี 256129 ต.ค. 2561

1