แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,953
เดือนที่แล้ว
2,209
ปีนี้
19,338
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
152,850
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207
ลำดับรายการวันที่
1รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม30 เม.ย. 2564
2รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤศจิกายน30 เม.ย. 2564
3รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม30 เม.ย. 2564
4รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนมกราคม30 เม.ย. 2564
5รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนกุมภาพันธ์30 เม.ย. 2564
6รายงานรายจ่ายตามจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เดือนมีนาคม30 เม.ย. 2564
7ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้างประจำปีงบประมาณ 256429 เม.ย. 2564
8ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา19 ม.ค. 2564
9ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา21 ต.ค. 2563
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 256315 ต.ค. 2563
11ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา8 ก.ค. 2563
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256312 พ.ค. 2563
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 25639 เม.ย. 2563
14ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา9 เม.ย. 2563
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 25639 มี.ค. 2563
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 25635 ก.พ. 2563
17ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา13 ม.ค. 2563
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25629 ม.ค. 2563
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25626 ธ.ค. 2562
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25627 พ.ย. 2562

123  >> >|