“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,149
เดือนที่แล้ว
2,465
ปีนี้
11,371
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
168,968
ไอพี ของคุณ
3.238.176.43
ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256525 เม.ย. 2565
2แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 320 เม.ย. 2565
3แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 229 ธ.ค. 2564
4แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1)29 ต.ค. 2564
5แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาส 416 ก.ย. 2564
6แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 16 พ.ค. 2564
7แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 26 พ.ค. 2564
8แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 36 พ.ค. 2564
9แผนการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 31 เม.ย. 2563
10แผนการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 22 ม.ค. 2563
11แผนการใช้จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 130 ก.ย. 2562
12แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 425 มิ.ย. 2562
13แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 328 มี.ค. 2562
14แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 228 ธ.ค. 2561
15แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 128 ก.ย. 2561

1