“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
18,236
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
175,833
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานและลูกจ้างประจำ31 มี.ค. 2565
2การสรรหาและการคัดเลือก7 ม.ค. 2565
3การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร24 เม.ย. 2564
4หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร24 เม.ย. 2564
5หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร24 เม.ย. 2564
6หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ24 เม.ย. 2564
7การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร23 เม.ย. 2564
8ประกาศ กทจ. การบริหารงานบุคคล12 ก.ค. 2563
9ประกาศ กทจ.ร้อยเอ็ด เลื่อนระดับ การรับโอน สอบแข่งขัน ออกราชการ ครู12 ก.ค. 2563
10ประกาศการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 12 ก.ค. 2563
11ประกาศสอบคัดเลือก คัดเลือก 12 ก.ค. 2563

1