แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,953
เดือนที่แล้ว
2,209
ปีนี้
19,338
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
152,850
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบ4 ก.พ. 2564
2รายงานทางการเงินประจำปีเเละรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน27 ม.ค. 2563
3คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ256230 ก.ย. 2562
4ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2562
5รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
6รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2530 ก.ย. 2562
7รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ256230 ก.ย. 2562
8ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย30 ก.ย. 2562
9งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ก.ย. 2561

1