แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
752
เดือนที่แล้ว
1,370
ปีนี้
8,706
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
123,773
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63
ลำดับรายการวันที่
1รายงานทางการเงินประจำปีเเละรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน27 ม.ค. 2563
2ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย30 ก.ย. 2562
3รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ256230 ก.ย. 2562
4รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2530 ก.ย. 2562
5รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
6ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2562
7คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ256230 ก.ย. 2562
8งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ก.ย. 2561

1