“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
2,297
เดือนที่แล้ว
2,480
ปีนี้
13,999
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
171,596
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบ4 ก.พ. 2564
2รายงานทางการเงินประจำปีเเละรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน27 ม.ค. 2563
3คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ256230 ก.ย. 2562
4ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2562
5รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256230 ก.ย. 2562
6รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2530 ก.ย. 2562
7รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ256230 ก.ย. 2562
8ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย30 ก.ย. 2562
9งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ก.ย. 2561

1