“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
2,297
เดือนที่แล้ว
2,480
ปีนี้
13,999
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
171,596
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
ลำดับรายการวันที่
1จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์27 ก.พ. 2565
2จดหมายข่าว เดือน มกราคม7 ม.ค. 2565
3จดหมายข่าว เดือน ธันวาคม5 ธ.ค. 2564
4จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม14 ต.ค. 2564
5จดหมายข่าว เดือน กันยายน13 ก.ย. 2564
6จดหมายข่าว เดือน กรกฎาคม28 ก.ค. 2564
7จดหมายข่าว เดือน มิถุนายน16 มิ.ย. 2564
8จดหมายข่าว เดือนพฤษภาคม12 พ.ค. 2564
9จดหมายข่าว เดือน ธันวาคม21 เม.ย. 2564
10จดหมายข่าว เดือน มกราคม 21 เม.ย. 2564
11จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 25633 พ.ย. 2563
12จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 เดือน กันยายน 2563 20 ต.ค. 2563
13จดหมายข่าว18 พ.ค. 2563
14จดหมายข่าวเดือน พฤษภาคม 25621 พ.ค. 2562
15จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม25611 ต.ค. 2561
16จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 25611 ก.ย. 2561
17จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 25611 ส.ค. 2561
18จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 25611 เม.ย. 2561
19จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25611 ก.พ. 2561
20จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 25611 ม.ค. 2561

1