แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,953
เดือนที่แล้ว
2,209
ปีนี้
19,338
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
152,850
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207
ลำดับรายการวันที่
1เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9 พ.ย. 2563
2เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 ต.ค. 2563
3 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 มิ.ย. 2563
4เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256327 เม.ย. 2563
5เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25638 ม.ค. 2563
6แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256216 พ.ย. 2561
7ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2)5 ต.ค. 2561
8ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผด.๒)5 ต.ค. 2561
9ประกาศแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผด.๕)5 ต.ค. 2561
10ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256114 ก.ย. 2561
11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256114 ก.ย. 2561
12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ256114 ก.ย. 2561
13ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)30 ก.ย. 2560
14แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)30 ก.ย. 2560
15แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ผด.๒)30 ก.ย. 2560
16แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)22 มี.ค. 2560
17แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐10 ต.ค. 2559
18แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ผด.๕)30 ก.ย. 2559

1