“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
1,371
เดือนที่แล้ว
2,651
ปีนี้
18,236
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
175,833
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ28 มี.ค. 2565
2การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ27 มี.ค. 2565
3ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่27 มี.ค. 2565
4ประกาศการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ3 ก.พ. 2565
5การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต12 พ.ค. 2564
6ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ6 เดื31 มี.ค. 2564
7รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน30 ก.ย. 2561
8ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ12 ก.ย. 2557

1