แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล



facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด



ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,580
เดือนที่แล้ว
1,869
ปีนี้
10,345
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
143,857
ไอพี ของคุณ
3.236.170.171
ลำดับรายการวันที่
1แนวปฏิบัติก่ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ12 พ.ค. 2564
2ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)29 มี.ค. 2560

1