“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
2,297
เดือนที่แล้ว
2,480
ปีนี้
13,999
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
171,596
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
นางเนาวรัตน์ พรมเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.099-0683444


นางกันจนา พุดดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.098-1501337


นายเอกพล จรบุรมณ์
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร.088-5303669


จ่าเอกขรรค์ชัย ดุจประสงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.097-9868441


นางสุพรรณี ชูศรีวาสน์
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร.081-7991748


นางสาวรุ่งนภา โคตรุโร
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.063-9694797


นางชนิกา เผ่าศิริ
นักพัฒนาชุมชน
โทร.084-4182285


นางสาวทุเรียน แวงวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 063-4536636


นายจรัญ หมั่นเก็บ
นิติกรชำนาญการ
โทร.0922938371


นายชัยณรงค์ ศิริบุรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.088-0741451


จ่าเอกไชโย สีสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
โทร.081-7706105


นายทองพูล แดนนาเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
โทร.092-9392053


นางหนูเกณ ชูศรีทอง
แม่บ้าน


นางสาวกมลวรรณ บรรณามล
แม่บ้าน
โทร.094-5582810


นางจรรยาภรณ์ ผลากอง
แม่บ้าน
โทร.065-1123988