แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,603
เดือนที่แล้ว
2,200
ปีนี้
1,603
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
159,200
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
นางเนาวรัตน์ พรมเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.099-0683444


จ่าเอกคมกริช สังวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.089-8252324


นายเอกพล จรบุรมณ์
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร.088-5303669


จ่าเอกขรรค์ชัย ดุจประสงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.097-9868441


นางสุพรรณี ชูศรีวาสน์
เจ้าพนักงานทะเบียน
โทร.081-7991748


นางสาวรุ่งนภา โคตรุโร
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.063-9694797


นางชนิกา เผ่าศิริ
นักพัฒนาชุมชน
โทร.084-4182285


นางสาวทุเรียน แวงวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 063-4536636นิติกร


นายชัยณรงค์ ศิริบุรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.088-0741451


นายทองพูล แดนนาเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
โทร.092-9392053


นางหนูเกณ ชูศรีทอง
แม่บ้าน


นางสาวกมลวรรณ บรรณามล
แม่บ้าน
โทร.094-5582810


นางจรรยาภรณ์ ผลากอง
แม่บ้าน
โทร.065-1123988