แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
199
เดือนที่แล้ว
1,833
ปีนี้
17,138
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
132,205
ไอพี ของคุณ
3.237.67.179
นางเนาวรัตน์ พรมเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าเอกคมกริช สังวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายเอกพล จรบุรมณ์
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางสุพรรณี ชูศรีวาสน์
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางกันจนา พุดดี
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวรุ่งนภา โคตรุโร
นักจัดการงานทั่วไป


นางชนิกา เผ่าศิริ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวทุเรียน แวงวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลนิติกร


นายชัยณรงค์ ศิริบุรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกขรรค์ชัย ดุจประสงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายทองพูล แดนนาเลิศ
พนักงานขับรถยนต์


นางหนูเกณ ชูศรีทอง
แม่บ้าน


นางสาวกมลวรรณ บรรณามล
แม่บ้าน


นางจรรยาภรณ์ ผลากอง
แม่บ้าน