แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
150
เดือนที่แล้ว
1,773
ปีนี้
9,877
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
124,944
ไอพี ของคุณ
54.236.59.154
นางเนาวรัตน์ พรมเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภัทรชัย ภักดีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายเอกพล จรบุรมณ์
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางสุพรรณี ชูศรีวาสน์
เจ้าพนักงานทะเบียน


นางกันจนา พุดดี
นักประชาสัมพันธ์


นางสาวรุ่งนภา โคตรุโร
นักจัดการงานทั่วไป


นางชนิกา เผ่าศิริ
นักพัฒนาชุมชน


นางวราพร แสนขันธ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวทุเรียน แวงวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวอรพันธ์ วรวิเศษ
นิติกร


นายชัยณรงค์ ศิริบุรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกขรรค์ชัย ดุจประสงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายทองพูล แดนนาเลิศ
พนักงานขับรถยนต์


นางหนูเกณ ชูศรีทอง
แม่บ้าน


นางสาวกมลวรรณ บรรณามล
แม่บ้าน


นางจรรยาภรณ์ ผลากอง
แม่บ้าน