แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
1,384
เดือนที่แล้ว
2,141
ปีนี้
16,560
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
150,072
ไอพี ของคุณ
3.215.177.171
นางพิกุลกานต์ จำปาจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0898638549


นายสุรวัฒน์ แดนประกรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร.091-8348643นางดาหวัน สาแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.087-4360142


นางสุนทราภรณ แดนประกรณ์
นักวิชาการคลัง
โทร.083-3479065


นางสาวยุวดี แพงโพนทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร.095-6586291


นายอนุสิษฐ์ โพธิ์ไชยสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร.093-4548012


นางสาวราตรี คันยุลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง
โทร.083-3478583


นางสาวนุชสรา ชูศรีพัฒน์
จ้างเหมาบริการ
โทร.098-8637219


นางสาวนงลักษณ์ ยุบลเพลิด
จ้างเหมาบริการ
โทร.099-6171593


นายสัมพันธ์ สระเศษ
จ้างเหมาบริการ
โทร.085-6932440


นางสาวลำชี ศรีดาชาด
จ้างเหมาบริการ
โทร.093-3579418


นายประมวล ไชยนา
จ้างเหมาบริการ
โทร.089-2221906


นายธงไชย ไชยนา
จ้างเหมาบริการ
โทร.089-2221906