แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,489
เดือนที่แล้ว
1,899
ปีนี้
13,115
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
128,182
ไอพี ของคุณ
75.101.220.230
นางพิกุลกานต์ จำปาจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางกิตติธรา ยุบลเขต
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นายสุรวัฒน์ แดนประกรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางดาหวัน สาแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


นางสุนทราภรณ แดนประกรณ์
นักวิชาการคลัง


นางสาวยุวดี แพงโพนทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาววิริยาภรณ์ พลเยี่ยม
เจ้าพนักงานพัสดุ


นายอนุสิษฐ์ โพธิ์ไชยสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวราตรี คันยุลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง


นางสาวนุชสรา ชูศรีพัฒน์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวนงลักษณ์ ยุบลเพลิด
จ้างเหมาบริการ


นายสัมพันธ์ สระเศษ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวลำชี ศรีดาชาด
จ้างเหมาบริการ


นายประมวล ไชยนา
จ้างเหมาบริการ


นายธงไชย ไชยนา
จ้างเหมาบริการ