“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,208
เดือนที่แล้ว
2,516
ปีนี้
21,589
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
179,186
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
นายพิเชษฐ์ สิงห์บัว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-9412862


นายวิริยะพล โพธิ์หะนาม
นายช่างโยธา
โทร.0956589628


นายเอกศักดิ์ จันทรา
ผช.ช่างไฟฟ้า
โทร.095-6213878


นายเกริกเกียรติ ชำนาญยง
ผช.ช่างไฟฟ้า
โทร.061-0953316


นายชินชัย ชำนาญยงค์
จ้างเหมาบริการ
โทร.064-7060982


นางสาวกิ่งแก้ว แดนประเทือง
จ้างเหมาบริการ
โทร.095-6640874


นางสาวสุภาพร โพธิกมล
จ้างเหมาบริการ
โทร.097-0027266


นายนก แสนมนตรี
จ้างเหมาบริการนายกาญจนันท์ ผ่านอ้น
จ้างเหมาบริการ
โทร.098-6150246


นายณัฐพล สายโรจน์
จ้างเหมาบริการ
โทร.063-1186646


นายธวัชชัย พิลาวุฒิ
จ้างเหมาบริการ
โทร.095-1704798


นายศักดิ์คี พิมมะโน
จ้างเหมาบริการ
โทร.099-1734014