แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,269
เดือนที่แล้ว
1,760
ปีนี้
6,479
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
139,991
ไอพี ของคุณ
18.232.55.103
นายเรืองศักดิ์ สุริรักษ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายเฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง
ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัยวารี


นางสาวญาณิศา ช่างทองคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางภคพร แดนประกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป


นายสหรัถ สุริฉาย
นักวิชาการศึกษา


นางศลิษา พิมพ์นนท์
ครู


นางบังอร โยธา
ครุ


นางพิริยานันท์ น้อยสมบัติ
ครู


นางสาวปุณญพัฒน์ อรุณดง
ครู


นางสาวฐาปนี โพธิ์ชัยแสน
ครู


นางสาวศิรินันท์ ชูศรีทอง
ผู้ช่วยเจ้าที่การเงินและบัญชี


นายสมเดช ขามเรือง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนุชจรินทร์ กระจงจิตร
ผู้ช้วยผู้ดูแลเด็ก


นางรจนา แสนชมภู
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นายณัฐพล ฐานไชยยิ่ง
จ้างเหมาบริการ