แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
2,019
เดือนที่แล้ว
2,209
ปีนี้
19,404
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
152,916
ไอพี ของคุณ
3.214.224.207
นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางสาวรุ่งอรุณ โลตุลิต
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร.063-4925049


นายประจวบ โพธิ์ชัยรัตน์
ลูกจ้างประจำ


นายจักรพงษ์ บุญมาก
ลูกจ้างประจำ
โทร.061-0272034


นายอดุลย์ หันจรัส
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.086-2262498


นายเวียงสินธุ์ ผ่องนานารถ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.087-8534723


นายคำใส แดนประเทือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายพิเนตร หงษ์ศรีเมือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.065-2727141


นายบัลลังก์ โพธิ์ไชยโย
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายเสถียร สายโรจน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.098-6292173


นางกมลทิพย์ พลเยี่ยม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
โทร.063-7358090


นายทรงธรรม ชูศรีวาสน์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.087-8667785


นายเทียนชัย นาห้วยล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมเดช โพธิ์ชัยโถ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสภาพร สังศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.061-3420465


นางสาวสกาวใจ จรเกษ
จ้างเหมาบริการ
โทร.095-9297679


นายวิศรุต เทียมศรี
จ้างเหมาบริการ
โทร.096-8395560