แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
150
เดือนที่แล้ว
1,773
ปีนี้
9,877
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
124,944
ไอพี ของคุณ
54.236.59.154
นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายประจวบ โพธิ์ชัยรัตน์
ลูกจ้างประจำ


นายจักรพงษ์ บุญมาก
ลูกจ้างประจำ


นายพูนศรี ชูศรีเสริฐ
ลูกจ้างประจำ


นายอดุลย์ หันจรัส
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายเวียงสินธุ์ ผ่องนานารถ
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายคำใส แดนประเทือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายพิเนตร หงษ์ศรีเมือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายบัลลังก์ โพธิ์ไชยโย
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายเสถียร สายโรจน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางกมลทิพย์ พลเยี่ยม
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายทรงธรรม ชูศรีวาสน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเทียนชัย นาห้วยล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมเดช โพธิ์ชัยโถ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสภาพร สังศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสกาวใจ จรเกษ
จ้างเหมาบริการ


นายวิศรุฒ เทียมศรี
จ้างเหมาบริการ