แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
692
เดือนที่แล้ว
1,686
ปีนี้
7,588
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
141,100
ไอพี ของคุณ
3.210.184.142
นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางสาวรุ่งอรุณ โลตุลิต
นักวิชาการสาธารณสุข


นายประจวบ โพธิ์ชัยรัตน์
ลูกจ้างประจำ


นายจักรพงษ์ บุญมาก
ลูกจ้างประจำ


นายพูนศรี ชูศรีเสริฐ
ลูกจ้างประจำ


นายอดุลย์ หันจรัส
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายเวียงสินธุ์ ผ่องนานารถ
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายคำใส แดนประเทือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายพิเนตร หงษ์ศรีเมือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายบัลลังก์ โพธิ์ไชยโย
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายเสถียร สายโรจน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางกมลทิพย์ พลเยี่ยม
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นายทรงธรรม ชูศรีวาสน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเทียนชัย นาห้วยล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมเดช โพธิ์ชัยโถ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสภาพร สังศักดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสกาวใจ จรเกษ
จ้างเหมาบริการ


นายวิศรุต เทียมศรี
จ้างเหมาบริการ