แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
692
เดือนที่แล้ว
1,686
ปีนี้
7,588
ปีที่แล้ว
18,445
ทั้งหมด
141,100
ไอพี ของคุณ
3.210.184.142
กำหนดการรับฝากขยะฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน เมษายน 2564,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
20 เมษายน 2564

ประกาศการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 วันที่ 18 เมษายน  2564,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
19 เมษายน 2564

การปิดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)ร,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
19 เมษายน 2564

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
27 มกราคม 2564

ประกาศผลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
07 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์กฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
22 ธันวาคม 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม 2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
14 ธันวาคม 2563

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563

30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 44/2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกฑณ์และวิธีการปิดป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือก สมาชิกและนายก อบจ.ร้อยเอ็ด,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
23 พฤศจิกายน 2563

แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
09 ตุลาคม 2563

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลู,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
28 กันยายน 2563

ประกาศตกลงเลิกสัญญาและขอคืนหลักประกันสัญญา ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
11 กันยายน 2563

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

27 สิงหาคม 2563

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ และ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
15 กรกฎาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)