แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,489
เดือนที่แล้ว
1,899
ปีนี้
13,115
ปีที่แล้ว
53,214
ทั้งหมด
128,182
ไอพี ของคุณ
75.101.220.230


ประกาศตกลงเลิกสัญญาและขอคืนหลักประกันสัญญา ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
11 กันยายน 2563

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

27 สิงหาคม 2563

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ และ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
15 กรกฎาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ",เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
13 กรกฎาคม 2563

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP),เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
23 มิถุนายน 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
15 มิถุนายน 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
15 มิถุนายน 2563

ขอเชิญบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ทต.ชัยวารี,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

ขอเชิญกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ใช้บริการกับเทศบาลตำบลชัยวารี ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชัยวารี โดยให้ท่านสแกนคิวอาร์โคด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อจะได้ข้อมูลดังกล่าว เป็นฐานในการปรับปรุงด้านการบริหารงานต่อไป   ขอบคุณทุกท่่านสำหรับที่ให้ความร่วมมือในการประเมินในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

 

08 มิถุนายน 2563

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการทำธุรกรรมจดทะเบียนพาณิชย์,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
27 เมษายน 2563

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ         เงินเบี,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
17 เมษายน 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่8/2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
24 มีนาคม 2563

บทความ สขร.กพ.63,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
24 มีนาคม 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
02 มีนาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชัยวารี ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th
31 มกราคม 2563

รายงานทางการเงินประจำปีเเละรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน,เทศบาลตำบลชัยวารี,chaivaree.go.th

รายงานทางการเงินประจำปีเเละรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

27 มกราคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)