“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

facebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,149
เดือนที่แล้ว
2,465
ปีนี้
11,371
ปีที่แล้ว
24,085
ทั้งหมด
168,968
ไอพี ของคุณ
3.238.176.43

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย26 ต่อจากเดิม คสล.เดิม ม.1301 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้จำนวน 75 รายการประจำปีงบประมาณ 2560 5 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา24 มีนาคม 2565
ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอย ๒๖ ต่อจาก คสล.เดิม ไปทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๓21 มีนาคม 2565
ประกาศ ขายทอดตลาด เทศบาลตำบลชัยวารี ประจำ14 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 2) (เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565)31 มกราคม 2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527 มกราคม 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงต่อเติมภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์27 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 27 มกราคม 2565
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหว้ดร้อยเอ็ด29 พฤศจิกายน 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงดินต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564)29 ตุลาคม 2564
ประกาศแผนการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256529 ตุลาคม 2564
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14 ความกว้าง 1 เมตร ความยาวรวมสองฝั่ง 1700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด พัสดุที่ ชำรุด เเละเสื่อมสภาพจำนวน ๒๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒07 มกราคม 2563
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องสมุดและห้องอาเซียนศึกษาเพื่อการเรียนรู้28 กรกฎาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงษ์ศรีเมือง มาทางทิศ ตะวันตกถึงท้ายบล็อกคันเวิร์ท หมู่ที่ 1226 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล ภายในบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลชัยวารี26 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากสี่แยกบ้านนายบุญจันทร์ สังคะทิพย์ ไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยก เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1226 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านนายไสย์ สระเศษ ไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกบ้าน นายบ่อ เวียงนนท์ หมู่ที่ 126 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ต่อเดิมทิศตะวันออกบึงชัยวารี ถึงบล็อกท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1326 มกราคม 2564
ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14 09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสายแยกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพ06 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน20 ตุลาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง05 มิถุนายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.จากบ้านนาแพงต่อจากของเดิม28 พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง21 พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง21 พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง21 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำรูญ โดยการก่อสร้างทางเดินเท้าบึงศรีจำรูญทางด้านทิศตะว11 ธันวาคม 2562
โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 1624 สิงหาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256431 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256428 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256431 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256331 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256330 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256331 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256312 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05 กันยายน 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256104 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256104 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256108 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256008 มกราคม 2561
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256006 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256009 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐05 พฤษภาคม 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1