“มุ่งสู่เมือง ป่าสวย น้ำใส ชัยวารีสะอาด ราษฎรปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ยิ่งใหญ่ประเพณี”

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลfacebook

อาเซียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประชาชนของเทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/09/2562
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
253
เดือนที่แล้ว
4,064
ปีนี้
31,677
ปีที่แล้ว
32,230
ทั้งหมด
221,504
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256615 กันยายน 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางเข้าหน้าโรงไวท์ไปทางทิศตะวันตกถึงสวนยาง นางทัศนีย์ ชูศรีเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒ ช่วง16 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกสวนยางนายสวัสชัย ภูมิประเสริฐ ไปทางทิศเหนือสุดเขตฯ หมู่ที่ ๑๔16 สิงหาคม 2566
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถดับเพลิง รถกู้ชีพ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถดับเพลิง รถกู้ชีพ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กรกฎาคม 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626 กรกฎาคม 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถดับเพลิง รถกู้ชีพ ของงานป้องกกันและบรรเทาสาธารณภัย30 มิถุนายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖21 มิถุนายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกสวนยางนายสวัสชัย ภูมิประเสริฐ ไปทางทิศเหนือสุดเขตฯ หมู่ที่ 1421 มิถุนายน 2566
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จาถนนทางเข้าหน้าโรงไวท์ไปทางทิศตะวันตกถึงสวนยาง นางทัศนีย์ ชูศรีเสริฐ หมู่ที่ 13 จำนวน 2 ช่วง21 มิถุนายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถดับเพลิง รถกู้ชีพ ของงานป้องกกันและบรรเทาสาธารณภัย15 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสี่แยกบ้านนายสมศักดิ์ ไกรการ ไปทางทิศเหนือ สุดเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ ๒07 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเดิมไปทางหนองปลาแหน่ง หมู่ที่ ๑๔07 พฤศจิกายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมเหล็กเดิมสี่แยกบ้านนายสมศักดิ์ ไกรการ ไปทางเทศเหนือ สุดเขตเทศบาล ม.225 ตุลาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กไปทางหนองปลาแหน่ง หมู่ 1425 ตุลาคม 2565
1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14 ความกว้าง 1 เมตร ความยาวรวมสองฝั่ง 1700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนำด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด พัสดุที่ ชำรุด เเละเสื่อมสภาพจำนวน ๒๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒07 มกราคม 2563
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องสมุดและห้องอาเซียนศึกษาเพื่อการเรียนรู้28 กรกฎาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสี่แยกบ้านนางบุญมา หงษ์ศรีเมือง มาทางทิศ ตะวันตกถึงท้ายบล็อกคันเวิร์ท หมู่ที่ 1226 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล ภายในบ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลชัยวารี26 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากสี่แยกบ้านนายบุญจันทร์ สังคะทิพย์ ไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยก เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1226 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านนายไสย์ สระเศษ ไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกบ้าน นายบ่อ เวียงนนท์ หมู่ที่ 126 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ต่อเดิมทิศตะวันออกบึงชัยวารี ถึงบล็อกท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1326 มกราคม 2564
ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ 14 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านนายเริ่ม โพธิ์ชัยหล้า ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขึ้นไป ทางทิศตะวันออกไปบ้านหนองขุมเงิน หมู่ 14 09 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. จากสายแยกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอโพ06 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน20 ตุลาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง05 มิถุนายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.จากบ้านนาแพงต่อจากของเดิม28 พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง21 พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง21 พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง21 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงศรีจำรูญ โดยการก่อสร้างทางเดินเท้าบึงศรีจำรูญทางด้านทิศตะว11 ธันวาคม 2562
โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 1624 สิงหาคม 2562
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256431 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256428 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256431 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256331 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256330 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256331 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256312 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 05 กันยายน 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256104 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256104 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256108 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256008 มกราคม 2561
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256006 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256009 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐05 พฤษภาคม 2560
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1